PUBG Mobile-ի համար թողարկել է թարմացում, որտեղ մշակողներն ավելացրել են երեսվածքները ապառիկ գնելու հնարավորությունը: Վճարումը կարելի է բաժանել երեք հավասար մասերի:

Յուրաքանչյուր ապառիկ երկարաձգում է այն մեկ ամսով: Եթե հաջորդ վճարումը չկատարվի 30 օրվա ընթացքում, ապա կոսմետիկ իրը կվերանա ինվենտարից և կդառնա անգործուն: Այնուամենայնիվ, եթե խաղային սքինը ձեռք բերվի անմիջապես ամբողջ գնով, ապա այն ավելի էժան կլինի, քան ապառիկի դեպքում է: